Efes'teki Roma Bazilikası

Yukarı agoranın kuzeyinde bulunan bazilikanın İyon tarzı sütunları boğa kafası figürleri ile bezenmiştir. 
Efes Müzesinde görülen imparator Agustus ve eşi Livia'nın heykelleri burada bulunmuştur.
Bina 4.yy ortalarında meydana gelen bir deprem ile yıkılmıştır.

Efes'teki tipik bir Roma Bazilikasıdır. 160 metre uzunluğunda, devlet agorasının kuzey kesiminde yer alan, nefli ve üç nefli bir yapıdır. Bazilikadaki İon sütunları, MS 1. yy'a tarihlenen boğa başı figürleriyle süslenmiştir.

Bazilika, borsa ve ticari iş için kullanıldı. Asliye mahkemelerinin toplantıları da burada bazilikada yapılırdı. Varius Hamamı'na giden bir stoaya açılan üç kapısı vardır. Doğu ucunda bulunan Augustus ve eşi Livia'nın heykelleri şimdi Efes Müzesi'nde sergileniyor. Böylece Bazilika'nın son kez İmparator Agustus döneminde yeniden inşa edildiğini anlayabiliriz. MS 4. yüzyılın ortalarında bir depremle yıkılmıştır.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee