Meryem Ana Efes'te Yaşadı Mı?

Meryem Ana Efes'te Yaşadı Mı?

Yuhanna 19:26–27'de şunları okuruz; İsa, annesini ve sevdiği öğrencisini yanında dururken görünce annesine, 'Kadın, işte oğlun' dedi. Sonra öğrenciye, 'İşte annen' dedi.' Ve o saatten sonra havari onu kendi evine aldı.'' Efes geleneğine göre, İsa Meryem'i Havari Yahya'ya emanet ederken, Yahya ve Meryem çarmıha gerildikten sonra birlikte kaldılar. Hıristiyanlığa inananlar İncil'den bu pasajı referans alırlar ve Yahya'nın Meryem Ana'yı koruması altına aldığını ve birlikte Efes'e geldiklerini varsayarlar. 2. yüzyılda Efes piskoposu olan Polycrates, mektuplarından birinde Yahya'nın Efes'te gömülü olduğundan bahsetmiştir. Ayrıca erken dönem kilise tarihçisi Eusebius, Kudüs'te zulüm başladıktan sonra havarilerin Akdeniz'e dağıldığını ve Yahya'nın Efes'e geldiğini söyler. Efes, doğu ile batı arasındaki stratejik konumu, birçok önemli merkeze kolay ulaşım sağlayan bir liman kenti, çok kültürlü ve canlı bir merkez olması açısından Konstantinopolis'e benziyordu. Bu, Yahya'nın neden Efes'e gelmeye karar verdiğini açıklıyor, çünkü şehir pagan Romalılar arasında Hristiyanlığı yaymak için çok önemli bir yer olacaktı.

Efes'in tarihi mirası, Efes yakınlarındaki 6. yüzyıldan kalma bir bazilika olan ve Havari Yahya'nın gömüldüğüne inanılan yerin üzerinde duran Aziz Yuhanna Bazilikası'ndaki Aziz John Evangelist'in Mezarını içerir. Bazilika, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda yaptırılmıştır ve günümüz İstanbul'u olan Konstantinopolis'te Ayasofya'yı da inşa ettiren aynı imparatordur. Artemis Tapınağı'nın kalıntıları bazilika bahçesinden rahatlıkla görülebilmektedir. Bazilikanın varlığı, Havari Yahya'nın Efes'e geliş teorisini destekleyen bir başka kanıttır.

 

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee