Oktagon

Yamaç evlerin alt köşesinde Kuretler caddesinin kenarında, dikdörtgen bir taban üzerinde mermer bir sarkofaj bulunmaktadır. Bu sarkofajın içinde 15-16 yaşlarında bir kadına ait bir iskelet bulunmuştur. Bir inanışa göre bu iskelet, M.Ö 41 yılında Efes’te öldürülen, Kleopatra’nın kız kardeşi Arsione’den başkası değildir. 
Arsione IV, Ptolemy XII Auletes’in 4 kızından biriydi ve Mısırdaki Ptolemaios eyaletinin son yöneticilerindendi. Babaları ölünce yönetim Kleopatra ve kardeşi Ptolemy Mısır’I beraber süre yönettiler fakat bir süre sonra Ptolemy Kleopatra’yı devirdi ve Kleopatra İskenderiye’ye kaçtı. M.Ö 48 yılında İskenderiye’ye gelen Julius Sezar, Kleopatrayı desteklemeye başlarken 3. Kardeş Arsione de Achillias’ın yönetimindeki Mısır ordusuna katıldı. Daha sonra ordunun başına Ganymedes’I geçirdi. Ordu bir süre savaştıksan sonra Romalılara yenildi ve Arsione Roma’ya gönderildi. Julius Sezar, Arsione’yi Efesteki tapınağa sürdü. Arsione burada yıllarca yaşadıktan sonra, Kleopatra’ya bir tehdit olarak görüldü ve Mark Anthony tarafından verilen emir ile tapınağın merdivenlerinde öldürüldü. 

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee