Meryem Kilisesi

Hristiyanlık öncesi dönemde yaklaşık M.S 2.yy’da inia edilen yapı eğitim ve kültürel etkinlikler için kullanılmaktaydı. Hristiyanlığın 4.yy’da resmi din olarak kabulünden sonra burası bir kiliseye dönüştürülmüş ve Meryem kilisesi adını almıştır. Meryem Ana’nın ismi verilen ilk kilisedir. 

Kilise 260m. uzunluğunda, sütunlarla bezenmiş ve vaftizhanesi olan bir yapıydı. Bir kısmı yıkıldıktan sonra batı tarafına kubbeli bir bazilika yapılmış, tamamen zarar gördükten sonra ise eski bazilikanın doğu kısmı yine bir kiliseye çevrilmiştir. Bu yüzden de çifte kiliseler olarak da anılmaktadır. Kilisenin vaftizhanesi, Küçük Asya’nın en iyi korunmuş vaftizhanelerindendir.

Bu kilise, İmparator II. Theodousis zamanında  Hristiyanlık için çok önemli olan 3. Ekümenik konsüle ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantı aynı zamanda Efes Konsülü olarak da bilinir. Konsüle ortalama 200 başrahip katılmış ve İsa ve Meryem Ana’nın ilahi varoluşları tartışılmıştır. Konsülün sonunda İsa’nın Tanrının oğlu olduğuna, Meryem Ana’nın ise tanrı doğuran anlamına gelen Teotokos ünvanını almasına karar verilmiştir.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee