Aziz Yahya Kilisesi

İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Yahya'nın son yıllarını Efes'te geçirdiğine ve Ayasolug dağı yamacına gömüldüğüne inanılır. Aziz Yahya'nın ölümünden 300 yıl sonra mezarının oraya küçük bir şapel inşa edildi. MS. 527-565 yılları arasında hüküm süren hükümdar Justinian döneminde bu kilise muhteşem bir bazilikaya dönüştürüldü.

Aziz Yahya veya havari Yahya 4. incil'in ve apokalipsin yazarıdır. Hristiyanlığa göre Zebedee'nin oğludur. Erkek kardeşi James ile birlikte Galilee gölünde balık avlarken İsa'yı takip etmişler. O günden sonra İsa'nın en yakın müridi olmuş ve Hz İsa'nın çarmıha gerilmesinde yanında bulunmuştur. 

İlk yüzyılın ikinci yarısı Hristiyanlara karşı yapılan büyük zulümlerle geçmiştir. Havari James ve Stephen Kudüs'te öldürülmüşlerdi. Paul Roma'ya gönderilerek infaz edilmişti. Aziz Yahya da Meryem Ana'yı alarak Efes'e gitmişti. İncil'i Efes'te, apokalipsi MS. 96'da Patmos adasında kaleme almıştır.

Aziz Yahya kilisesi haç şeklindedir ve 6 adet kubbe ile kapatılmıştır. Dönemin mimarisi dışında taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. İki basamak ile yükseltilmiş, mermerle kaplı bazilikanın altında Aziz Yahya'nın mezarı bulunmaktadır.
Avludaki sütunlarda imparator Justinian ve karısı Theodora'nın monogramı vardır. 5. yüzyılda yapıldığında anahtar deliği şeklindeki vaftizhane nefin kuzeyindeydi, Kiliseyi çevreleyen duvarlar 7. ve 8. yüzyıllarda Arap saldırılarına karşı yapılmıştı. 10. yüzyıla ait Aziz Yahya, İsa ve bir azizin freskoları ibadethaneyi süslemektedir. Türklerin bölgeye gelişi ve depremler nedeni ile Aziz Yahya Bazilikası önemini yitirmiş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee