Prytaneion

Temenosun hemen yanında bulunan Pyrtaneion, belediye binası anlamına gelse de ve resmi toplantılar ve banketlere ev sahipliği yapsa da kutsal anlamı ve düzenlenen dinsel ayinleri daha büyük önem taşıyordu.

Pyrtaneion içinde sürekli olarak canlı tutulan ateş şehrin kalbini temsil ediyordu. Bu ateş Vesta denen kutsal ateşini ailenin koruyucusu Tanrıçaya ithaf edilmişti.  Bina, Büyük İskender'in generali Lysmachos zamanında M.Ö 2.yy'da inşa edilmiş olup günümüzde görülen yapının büyük bölümü Augustus zamanından kalmadır. Kazılar sırasında buradan çıkarılan iki adet muhteşem güzellikteki Artemis heykelleri bugün Efes Müzesinde görülebilir.

Kutsal ateşin yakıldığı dört köşeli çukur Lysimachos döneminden kalma bir kalıntıdır. Yapının önü dört sütunlu, sütunların ötesinde revakla çevrili bir avlu, kuzeyinde ise yapının merkezi, tören salonu ve yan odaları yer almaktadır. Ebedi alev burada tören salonunun ortasındaydı, zemindeki kırmızı renk alevin yerini belirledi. Arkaya doğru ahşap çatılı geniş bir alan vardı, bir sunağın kaidesi bugün hala görülebilmektedir.

Salonun köşelerindeki çift sütunlar ahşap çatıyı yukarı kaldırıyordu. Kazılar sırasında arkeologlar, şimdi Efes Müzesi'nde sergilenen 2 Artemis heykeli buldular.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee