Helenistik Şehir Surları

Efesteki şehir surları, Büyük İskender’in Generali ve Efes şehrinin kurucusu Lysimachus tarafından M.Ö. 1.yy’da inşa ettirilmiştir. Surların tamamı yaklaşık 11kmdir. Bugün bu surların günümüze kadar kalabilmiş 3 km lik kısmının bir bölümü, Meryem Ana Evi’ne çıkarken Bülbül Dağı sırtında rahatça görülebilmektedir.

Kral Lysimachus tarafından dikilen ve en az 9 kilometre uzunluğundaki Helenistik sur, MÖ 3C'de inşa edilmiştir. Bugün Bulbuldağ'da 3 kilometreden fazlası son derece iyi korunmuş durumda ve Meryem Ana Evi yolunda görülebilir.
Şehre üç giriş vardı; Magnesian Kapısı (Meryem Ana'nın evine giden yol üzerinde), Koressos Kapısı (Stadyum'un arka tarafında) ve liman.

 

Antik dönemin ünlü yazarlarından Strabon, sur duvarının 2,5-3 metre kalınlığında olduğunu ve gözetleme kuleleriyle tahkim edildiğini yazmıştır.

Pavlus havrada üç ay boyunca vaaz verdi, fakat bazı katı inançsızlar kalabalığın önünde kötü konuştuğunda, öğrencileri onlardan ayırdı ve her gün öğretmek için başka bir yer seçti. Bunu iki yıl boyunca sürdürdü, böylece Roma'nın bu Asya eyaletindeki (Küçük Asya'nın bir parçası) tüm Yahudiler ve Yunanlılar Mesih'in sevindirici haberini duydular. Tanrı, Pavlus aracılığıyla Efes'te özel mucizeler yaptı, çünkü onun giydiği giysiler bile hastaları ve cinlileri iyileştirdi.

Tepedeki antik limanın yakınında, St Paul's hapishanesi olarak adlandırılan önemli, iyi korunmuş bir kule var. İncil'e göre Pavlus üçüncü misyonerlik yolculuğunda Efes'e gitti. Pavlus Efes'te Vaftizci Yahya'nın takipçilerini buldu ve onları Rab İsa Mesih'in adıyla vaftiz etti. Ellerini üzerlerine koydu ve Kutsal Ruh üzerlerine geldi ve dillerle konuşup peygamberlik ettiler.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee