Efes'te Günlük Yaşam

Efes yaklaşık bin sene kadar bir süre faal ve işleyen bie şehir olmuş, bu yüyıllar içerisinde yönetici sınıf değişse de halk genellikle antik yunan ve sonrasında Roma hakimiyetine Roma düzenine ve tarzına yakın şekilde yaşamıştır. Efes’in bir ticaret limanı olması da Mısır gibi dünyanın pek renkli ve çeşitli yerlerinden gelenlerin bu şehir kültürüne farklı renkler ve zenginlikler katmasını sağlamıştır.

Efes’te Roma döneminden sonra iki resmi dil Kabul edilmiştir; Antik Yunan ve Latin. Bugün şehri dolaşan bir ziyaretçi her iki dilden de bolca yazıt ile karşılaşabilir.

Efeslilerin hava durumunu anlayabilmek için güneş saatleri, sis ve yağmuru ölçmek için su saatleri vardı. Evlerinde bu saatlerin bulunması Efesliler için zenginlik göstergesiydi. Güneş saatleri Efes müzede sergilenmektedir. 

Efeslilerin Roma dönemi hayatları öncesine göre daha renkliydi. Bol festival düzenlerlerdi. Roma dönemi öncesinde kızlar okula gönderilmezdi. Erkek çocuklar 7 yaşından itibaren müzik, okuma ve yazma öğrenmek için okula gönderilirlerdi. Roma döneminde kızlar ve erkekler okula beraber gönderilirdi.  Okullarda tarih, müzik, mantık, astronomi, Yunan dili, şiir, ölçü birimleri, felsefe, matematik, mitoloji gibi konuların eğitimi verilirdi. Roma döneminde birçok Efesli okuma yazma öğrenmişti. Eğer çocuk engelli doğduysa ailenin çocuğu reddetme hakkı vardı. Daha sonraki yüzyıllarda fakirlik yüzünden yeni doğan çocukların satılması yasallaştı.

Roma döneminde ve önceki dönemlerde kullanılan ölçü birimleri birbirine benzerdi. Günlük alışverişlerde parmak hesabı, daha büyük ölçümler için organlar kullanılırdı. Her bir organ belirli bir rakamı temsil ederdi.

 

Günlük törenler, kutlamalar ve festivallerde tanrı ve tanrıçalara kurban adarlardı. Günlük hayattaki gelenekleri tanrı ve tanrıçalara bağlıydı. Her bir antik kentin temsili bir tanrı veya tanrıçası vardı. Efes'in Artemis'ti. Antik dönemlerde insanlar reenkarnasyona inanırlardı. Biri öldüğünde gömülür veya yakılırdı. Reenkarnasyona inandıkları için ölülerini gömerken yanlarına sevdikleri eşyaları koyarlardı.

Roma döneminde hamamlar günlük hayatın en önemli parçasıydı. Sabah akşam açık olan hamamlar kadınlar ve erkekler tarafından farklı zamanlarda kullanılırdı. Gün doğumundan sonraki 7 saat içinde hamamlar kadın ve çocuklar için ücretsizdi. Erkekler sonraki saatlerde ücretli kullanabilirlerdi. Hamamlarda eğlenceler ve partiler düzenlenirdi.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee