Efeste Kölelik

Roma öncesi dönemde pazarda babaları tarafından satılan çocuklar, çocukları tarafından satılan babalar, eşlerini satan kocalar, kaçırılan insanlar, savaş hükümlüleri köle ticaretinde kullanılırdı.

Özellikle MS 1. yüzyıldan 2. yüzyıla kadar kölelik ticareti yaygındı. Köle satışında etiketlere yaşları, varsa engelleri, yetenekleri yazılırdı. En önemli özellikler yetenekleri, güçleri ve görsel özellikleri idi. Denizaşırı ülkelerden gelen kölelere vebalı anlamına gelen beyaz boya sürülürdü. Doktorlar, mimarlar, müzisyenler ve sanatçıların fiyatları daha yüksekti. Köleler bakıcı, çoban, bekçi, ev işlerine yardımcı, at bakıcısı, maden işçisi veya çiftçi olarak çalıştırılırdı. Kaçmaya çalışan köleler sıcak demir ile vücutlarına iz bırakılarak cezalandırılırlardı. Bazen arenada vahşi hayvanlarla dövüştürülürlerdi. İzin verilmedikçe konuşmaları yasaktı.

Şehirdeki kölelerin sayısı şehrin nüfusunun 1/4ü kadardı. Efes'in nüfusunun 250 bin olduğu dönemde kölelerin nüfusu yaklaşık 60 bindi. Kayıtlara göre MS 1. ve 2.yüzıllarda bir zenginin evindeki köle sayısı 200ü bulmuştu.

Roma'nın başlangıç dönemlerinde köleler inançlarında özgürdü, sahiplerinden izin alarak evlenebilir ve çocuk sahibi olabilirlerdi. Ancak çocuk doğar doğmaz ev sahibinin kölesi olurdu. 6. yüzyılda Hristiyanlığın da etkisiyle köleler mülk sahibi olma hakkı elde etti. Sahibinin güvenini kazanan bazı köleler serbest bırakılabilirdi. Biriktirdiği parayla özgürlüğünü satın alan kölelere izin verildi. Özgürlüklerini satın aldıktan sonra bankacı veya tüccar olan bir çok köle olmuştur.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee